Bc. Barbora Novotná

Master's thesis

Sídliště jako postsocialistický symbol i milovaný domov: Brno - Vinohrady

Housing estate as a symbol of postsocialism and beloved home: Brno - Vinohrady
Abstract:
Předkládaná práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry lze rozsáhlá panelová sídliště zbudovaná za socialistického režimu považovat za symbol postsocialistického města. V rozhovorech se současnými či bývalými obyvateli Brna – Vinohrad se zaměřuje na významové struktury, ve kterých komunikační partneři o svých domovech promlou-vají, a zkoumá tak jejich vztah k sídlišti a způsob, jakým se vyrovnávají …more
Abstract:
The presented work aims to find out to what extent the housing estates built dur-ing the socialist regime can be considered a symbol of the post-socialist city. In inter-views with current or former inhabitants of Brno – Vinohrady, the work focuses on struc-tures of meaning in which the communication partners talk about their homes. Through this it analyses their relationship with the housing estates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Reader: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.