Bc. David Chvála

Bakalářská práce

An Analysis of the Approach to and Influence of Major British Political Parties on the British Referendum on Whether or Not to Leave the European Union

An Analysis of the Approach to and Influence of Major British Political Parties on the British Referendum on Whether or Not to Leave the European Union
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce analyzuje přístup a vliv hlavních britských politických stran na britské referendum o setrvání nebo vystoupení z Evropské Unie. Bere také v potaz historický vývoj poválečných vztahů Velké Británie a Evropy a vliv politických stran na ně. Práce se také zabývá rozdílnými kampaněmi, které usilovaly o vystoupení nebo setrvání v EU a na jejich použitou rétoriku. Nadále sleduje …více
Abstract:
The Thesis analyzes the approach to and influence of major British political parties on the British Referendum on whether or not Britain should leave or remain in the European Union. It also take into consideration the historical developement of the British-European relationships in the post-war era and the effect major parties had on them. The thesis also focuses on different campaigns advocating …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Helena Worthington

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta