Theses 

An Analysis of the Approach to and Influence of Major British Political Parties on the British Referendum on Whether or Not to Leave the European Union – Bc. David Chvála

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. David Chvála

Bakalářská práce

An Analysis of the Approach to and Influence of Major British Political Parties on the British Referendum on Whether or Not to Leave the European Union

An Analysis of the Approach to and Influence of Major British Political Parties on the British Referendum on Whether or Not to Leave the European Union

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce analyzuje přístup a vliv hlavních britských politických stran na britské referendum o setrvání nebo vystoupení z Evropské Unie. Bere také v potaz historický vývoj poválečných vztahů Velké Británie a Evropy a vliv politických stran na ně. Práce se také zabývá rozdílnými kampaněmi, které usilovaly o vystoupení nebo setrvání v EU a na jejich použitou rétoriku. Nadále sleduje jakým způsobem tyto ovlivnily hlas pro vystoupení z EU.

Abstract: The Thesis analyzes the approach to and influence of major British political parties on the British Referendum on whether or not Britain should leave or remain in the European Union. It also take into consideration the historical developement of the British-European relationships in the post-war era and the effect major parties had on them. The thesis also focuses on different campaigns advocating to leave or to stay in the EU, their rhetoric and most importantly on the way they influenced the vote to leave the EU.

Keywords: Referendum, Brexit, Conservative Party, Labour Party, UKIP, Nigel Farage, David Cameron, Boris Johnson, euroscepticism, European Union, Labouristická strana, Konzervativní strana, Evropská Unie, euroskepticismus

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Helena Worthington

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:34, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz