RNDr. Vít Suchomel

Doctoral thesis

Better Web Corpora For Corpus Linguistics And NLP

Better Web Corpora For Corpus Linguistics And NLP
Abstract:
Počítačoví lingvisté využívají internet jako zdroj obrovského množství textových dat k rozličným úkolům zpracování přirozeného jazyka a jazykovým studiím. Internetové korpusy můžeme vytvářet ve velikostech steží dosažitelných pomocí tradičních metod sestavování korpusů. Tato práce představuje stahovač navržený k získávání textů z internetu. Umožňuje sestavovat velké textové korpusy pro úlohy zpracování …more
Abstract:
The internet is used by computational linguists, lexicographers and social scientists as an immensely large source of text data for various NLP tasks and language studies. Web corpora can be built in sizes which would be virtually impossible to achieve using traditional corpus creation methods. This thesis presents a web crawler designed to obtain texts from the internet allowing to build large text …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 7. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., Dr. Serge Sharoff

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies