Theses 

Specifika ERP systémů pro zemědělskou prvovýrobu a integrace specializovaných SW nástrojů a datových služeb – Bc. Jan Štěpánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Štěpánek

Diplomová práce

Specifika ERP systémů pro zemědělskou prvovýrobu a integrace specializovaných SW nástrojů a datových služeb

Specifics of ERP systems for primary agricultural production and integration of dedicated SW tools and data services

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na dnes poměrně opomíjené téma ERP systémů v zemědělských podnicích. I přes nezastupitelný význam zemědělství je tato oblast jak z pohledu nabídky systémů, tak i z pohledu dostupné literatury značně omezená. V úvodu práce je stručně nastíněna problematika podnikových informačních systémů a struktura moderních rozšířených ERP II. Je diskutováno postavení a význam zemědělství v rámci národního hospodářství a na základě cenných, doposud nepublikovaných, zdrojů je obsáhleji zpracována historie zavádění IT do zemědělství. Hlavní část práce se ale věnuje komplexnímu zmapování všech zemědělských specifik a požadavků, které musí ERP systémy v tomto oboru splňovat. V souladu s moderními integračními trendy jsou u jednotlivých specifických evidencí přímo uváděny i možnosti propojení s externími systémy a zdroji dat. Problematika integrace je podrobněji rozebrána v praktické části, která se zabývá integrací nejdůležitějšího zdroje dat v zemědělství Portálu farmáře do ERP systému WinFAS. Zemědělství po roce 1989 ztratilo na významu a dostalo se do útlumu, nyní ale dochází k oživení a to i na technologické úrovni, kdy jsou v souvislosti s nastupujícím průmyslem 4.0 v zemědělství masově nasazovány moderní technologie a roste tlak na zpracování dat a efektivní řízení.

Klíčová slova: ERP, zemědělství, portál farmáře, integrace datových služeb

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Karel Mls, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz