Bc. Aleš Pikal

Bakalářská práce

Manažerské dovednosti a jejich využívání v praxi manažera hotelu

Managerial skills and their use in the practice of a hotel manager
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou manažerské dovednosti a jejich využítí v praxi manažera hotelu. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké manažerské dovednosti považují pro svoji praxi za klíčové, a jaké přístupy, metody a postupy se jim u vybraných dovedností v praxi osvědčily. V teoretické části jsou na základě studia literatury identifikovány a popsány klíčové manažerské dovednosti.
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is managerial skills and their use in the practice of a manager in a hotel. The aim of this bachelor thesis is to find out which managerial skills they consider to be the key to their practice and what approaches, methods and procedures have proven to be useful in selected skills.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/i48k5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví