Natalia GAJDACZOVÁ

Bakalářská práce

Analýza krajinného pokryvu v katastrálním území Lyžbice a Karpentná v polovině 19. století a na počátku 21. století

Land cover change analysis of Lyžbice and Karpentná cadastral territory in the 19th and at the beginning of the 21st century
Anotace:
Tahle bakalářská práce pojednává o změnách krajinného pokryvu v katastrálním území Lyžbice a Karpentná v letech 1836 a 2014 za pomocí interpretace map stabilního katastru a ortofota. Byly použité software firmy ArcGIS. První část práce zahrnuje základní údaje oblasti Lyžbice a Karpentná, zdroje dat a použité softwary. Druhá část je praktická. Jedná se o postup práce, vytvoření dat a další analýzy. …více
Abstract:
This bachelor thesis is about changes of land cover in cadastral area Lyžbice and Karpentná in 1836 and 2014 using interpretation stable cadastre maps and orthophoto. It was used ArcGIS software. First part include basic data about region Lyžbice and Karpentná, data sources and used software. Second part is partical. There are procedure of work, data create and other analysis. This thesis includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDACZOVÁ, Natalia. Analýza krajinného pokryvu v katastrálním území Lyžbice a Karpentná v polovině 19. století a na počátku 21. století. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta