Bc. Renáta Zárubová

Bakalářská práce

Informovaný souhlas

Informed Consent
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice informovaného souhlasu. Jedná se o právní aspekt komunikace lékaře při zdravotní péči, který slouží k prosazení zájmu pacienta, tzv. poučení a souhlas s poskytováním zdravotní služby, tedy informovaný souhlas. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá analýzou pojmu informovaný souhlas. Dále představuje právní úpravu informovaného …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to the issue of informed consent. This is the legal aspect of communication between doctor and patient in health care, which is used to promote the interests of the patient, so called guidance and consent to the provision of health services, i.e., informed consent. The work is divided into theoretical and practical. The theoretical part deals with the analysis of the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Tetur
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb