Ing. Veronika Otavová

Master's thesis

Public relation a personální management

Public realtions a personnel management
Abstract:
Úvod mé diplomové práce se zabývá výkladem základních pojmů Public relations a personálního managementu. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na Public relations a personální management společnosti Renault Amos Otava. Detailněji se zaměřuje na profil PR manažera a jeho vlastnosti a schopnosti. V nepolední řadě je vysvětlen správný postup výběrového řízení, profil úspěšného uchazeče a struktura …more
Abstract:
Introduction of my dissertation is the interpretation of the basic concepts of public relations and personnel management. In the practical part of my dissertation focuses on public relations and personnel management of the Renault Amos Otava company Detail focuses on PR manager profile and his characteristics and capabilities. At last is explained the correct procedure for the selection procedure, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: JUDr. Josef Cupka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance