Ing. Veronika Otavová

Diplomová práce

Public relation a personální management

Public realtions a personnel management
Anotace:
Úvod mé diplomové práce se zabývá výkladem základních pojmů Public relations a personálního managementu. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na Public relations a personální management společnosti Renault Amos Otava. Detailněji se zaměřuje na profil PR manažera a jeho vlastnosti a schopnosti. V nepolední řadě je vysvětlen správný postup výběrového řízení, profil úspěšného uchazeče a struktura …více
Abstract:
Introduction of my dissertation is the interpretation of the basic concepts of public relations and personnel management. In the practical part of my dissertation focuses on public relations and personnel management of the Renault Amos Otava company Detail focuses on PR manager profile and his characteristics and capabilities. At last is explained the correct procedure for the selection procedure, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: JUDr. Josef Cupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní