Theses 

Public relation a personální management – Ing. Veronika Otavová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Veronika Otavová

Diplomová práce

Public relation a personální management

Public realtions a personnel management

Anotace: Úvod mé diplomové práce se zabývá výkladem základních pojmů Public relations a personálního managementu. V praktické části se diplomová práce zaměřuje na Public relations a personální management společnosti Renault Amos Otava. Detailněji se zaměřuje na profil PR manažera a jeho vlastnosti a schopnosti. V nepolední řadě je vysvětlen správný postup výběrového řízení, profil úspěšného uchazeče a struktura pracovní smlouvy. Závěrem je definováno hodnocení zaměstnanců a PR manažerů.

Abstract: Introduction of my dissertation is the interpretation of the basic concepts of public relations and personnel management. In the practical part of my dissertation focuses on public relations and personnel management of the Renault Amos Otava company Detail focuses on PR manager profile and his characteristics and capabilities. At last is explained the correct procedure for the selection procedure, the successful candidate profile and the structure of employment contracts. Finally, it defined the evaluation of employees and PR managers.

Klíčová slova: Public Relations, Personální management, získávání pracovníků, Manažer, Hodnocení zaměstnanců, Motivace pracovníků, Pracovní smlouva, Přijímací pohovor, personnel management, provision of personnel, evaluation staff, motivation, employment contract, interview

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: JUDr. Josef Cupka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz