Jakub Glonek

Bakalářská práce

Porovnání programů a dat pro potřeby řešení úloh v dopravní síti měst a obcí

Comparison of Existing Software and Data for Transport Network Analyses of Municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění použitelnosti dat z OpenStreetMap pro účely síťových analýz. V práci je pro toto zkoumání řešena pilotní úloha, která se zabývá optimalizací tras pro svoz komunálního odpadu. Porovnáním výsledků dat z OpenStreetMap a komerčních dat StreetNet od firmy CEDA je zjištěno, jak kvalitně se nad daty z OpenStretMap dají provádět síťové analýzy, a jak data případně upravit …více
Abstract:
This thesis is focused on using data from OpenStreetNet for network analysis. In the thesis, illustration task focused on improvement of route for garbage collecting is solved. Comparison of results of data from OpenStreetMap and comercional data StreetNet from company CEDA give us picture, how quality are network analysis on data from OpenStreetMap and how we can improve that. In the end of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Igor Ivan
  • Oponent: Jan Tesla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika