Bc. Petra Cabáková

Diplomová práce

Prevence nelátkových závislostí na druhém stupni základní školy

Prevention of non-substance addiction at upper primary school
Anotace:
Diplomová práce „Prevence nelátkových závislostí na druhém stupni základní školy“ pojednává o nelátkových závislostech, prevenci těchto závislostí a realizaci této prevence na základních školách v Brně, Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí. Jsou zde uvedeny definice závislostí, klasifikace závislostí, charakteristiky jednotlivých nelátkových závislostí, prevence nelátkových závislostí ve školách, minimální …více
Abstract:
The thesis "Prevention of non-substance addictions at the upper primary school" deals with non-substance addictions, prevention of such addictions and implementation of this prevention in primary schools performing in Brno, Rožnov pod Radhoštěm and its surroundings. The main parts contain definitions of addictions in general, classification of addictions, characteristics of non-substance addictions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radim Slaný
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta