Mgr. Jakub Záhora

Diplomová práce

Mediální obraz politika Jiřího Stříbrného v pražských rozhláscích prvorepublikových Lidových novin

Media Image of Politician Jiří Stříbrný in the "Pražský rozhlásek" Column of the First Republic Lidové noviny
Anotace:
Diplomová práce se pokouší odhalit mediální obraz politika Jiřího Stříbrného v rozhláscích Lidových novin v období první republiky. Výzkum se soustředí na texty tvořené členy pražské redakce listu, v nichž se vyskytuje postava Jiřího Stříbrného a její politické či novinářské aktivity. Východisky práce jsou teorie reprezentace a sociální, respektive mediální konstrukce reality. Pomocí metod sémiotické …více
Abstract:
The diploma thesis attempts to detect the media image of politician Jiří Stříbrný in Lidové noviny's texts „rozhlásky“ in the First Czechoslovak Republic. It focuses on the texts made by Prague redaction members which which thematize the character named Jiří Stříbrný and his political and journalistic activities. The theories of representation and social/media construction of reality constitute a basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií