Bc. Tereza VOHRADSKÁ

Diplomová práce

Srovnání odhadu věu dožití dospělých jedinců podle obrusu zubů na základě původní Milesovy metody (Miles, 1962), její modifikace (Gilmore a Grote, 2012)a metodou Lovejoy (1985)

Comparison of age-at-death estimation of adults from dental wear between the original Miles method (Miles, 1962) and its modification (Gilmore and Grote, 2012)
Anotace:
Odhad věku dožití hraje velmi důležitou roli v bioarcheologii, v antropologii ale také ve forenzním kontextu. Pokud známe věk dožití jedince, můžeme dále pracovat s jeho zdravotním stavem, s průběhem jeho života či s důvodem jeho smrti. Odhad věku dožití lze provést u nedospělých i dospělých jedinců. Ne všechny části ostatků bývají dochovány a to způsobuje komplikace při odhadu. Nejlépe se dochovávají …více
Abstract:
Estimated life expectancy plays a very important role in bioarcheology and in anthropology but also in the forensic context. If we know the life expectancy of an individual, we can continue to work with his state of health, with the course of his life and the cause of his death. Life expectancy analysis can be performed with juveniles and adults. Several assessment areas are widely used. Not all of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOHRADSKÁ, Tereza. Srovnání odhadu věu dožití dospělých jedinců podle obrusu zubů na základě původní Milesovy metody (Miles, 1962), její modifikace (Gilmore a Grote, 2012)a metodou Lovejoy (1985). Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie populací minulosti

Práce na příbuzné téma