Bc. Tereza VOHRADSKÁ

Master's thesis

Srovnání odhadu věu dožití dospělých jedinců podle obrusu zubů na základě původní Milesovy metody (Miles, 1962), její modifikace (Gilmore a Grote, 2012)a metodou Lovejoy (1985)

Comparison of age-at-death estimation of adults from dental wear between the original Miles method (Miles, 1962) and its modification (Gilmore and Grote, 2012)
Abstract:
Odhad věku dožití hraje velmi důležitou roli v bioarcheologii, v antropologii ale také ve forenzním kontextu. Pokud známe věk dožití jedince, můžeme dále pracovat s jeho zdravotním stavem, s průběhem jeho života či s důvodem jeho smrti. Odhad věku dožití lze provést u nedospělých i dospělých jedinců. Ne všechny části ostatků bývají dochovány a to způsobuje komplikace při odhadu. Nejlépe se dochovávají …more
Abstract:
Estimated life expectancy plays a very important role in bioarcheology and in anthropology but also in the forensic context. If we know the life expectancy of an individual, we can continue to work with his state of health, with the course of his life and the cause of his death. Life expectancy analysis can be performed with juveniles and adults. Several assessment areas are widely used. Not all of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOHRADSKÁ, Tereza. Srovnání odhadu věu dožití dospělých jedinců podle obrusu zubů na základě původní Milesovy metody (Miles, 1962), její modifikace (Gilmore a Grote, 2012)a metodou Lovejoy (1985). Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Anthropology / Anthropology of Past Populations

Theses on a related topic