Theses 

Komparativní analýza chování Intrusion prevention system a firewallu ASA 5505 – Ing. Dan Václavek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Dan Václavek

Diplomová práce

Komparativní analýza chování Intrusion prevention system a firewallu ASA 5505

Comparative analysis of behavior Intrusion prevention system and firewall ASA 5505

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnostních systémů IDS a IPS. V teoretické části jsou popsány základní vlastnosti těchto systémů. Porovnává chování hardwarového firewallu Cisco ASA 5505 a systému Snort a představuje možnosti jejich konfigurace. Praktická část je založena na testech, které ověřují schopnost bezpečnostních systémů detekovat vybrané počítačové útoky. Výsledkem práce je komparativní analýza chování těchto systémů.

Abstract: This thesis deals with the issue of security systems IDS and IPS. The theoretical part describes the basic properties of these systems. It compares the behavior of a hardware firewall Cisco ASA 5505 and system Snort and presents the possibility of their configuration. Practical part is based on tests that verify the ability of security systems to detect selected computer attacks. The result is a comparative analysis of the behavior of these systems.

Klíčová slova: Bezpečnost, Síť, Analýza, Firewall, ASA, IDS, IPS, Snort, Nmap, Nessus, OpenVAS

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23041 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Václavek, Dan. Komparativní analýza chování Intrusion prevention system a firewallu ASA 5505. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:47, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz