Bc. Jana Lognierová

Bachelor's thesis

Efektivnost poplatků v odpadovém hospodářství v ČR

Charges, effectiveness and economy in waste management in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce „Efektivnost poplatků v odpadovém hospodářství v ČR“ se věnuje problematice stanovení plateb za komunální odpad se zaměřením na možné použití motivačních plateb a jejich vliv na environmentální efektivnost a hospodárnost. V prvé řadě poskytuje teoretické ukotvení motivačních systémů plateb, vymezuje metodiku měření jejich efektivnosti, přináší také výsledky některých tuzemských a zahraničních …more
Abstract:
The bachelor thesis „Charges, effectiveness and economy in waste management in the Czech Republic“ deals with the issue of determination of charges for municipal waste focusing on use of incentive charges and their impact on environmental effectiveness and economy. Firstly the thesis provides theoretical background of incentive charging systems, defines metodology of evaluating their efficiency and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies