Bc. Miloš Šetka

Diplomová práce

Role hodnototvorného procesu zákazníka v celkovém marketingovém procesu společnosti - Případová studie společnosti Carrier chladicí technika CZ s. r. o.

Role of the customer value-creating process in the whole marketing process the company - Case study of the company Carrier chladici technika CZ s. r. o.
Anotace:
Diplomová práce, která má ve svém názvu „Hodnototvorný proces zákazníka“ se zabývá marketingem v prostředí B2B. Popisuje formy efektivního marketingu soustředěného na zdokonalování procesu tvorby hodnot na straně zákazníka. Teoretická část práce je věnována hodnotové analýze a hodnotovému managementu. Dále pak komunikaci společnosti navenek v rámci public relations. V praktické části ukazuje na konkrétních …více
Abstract:
The thesis which in its title beds „the customer´s value-creating process“ deals with marketing in B2B area. It describes the form of effective marketing concentrated on value-creating process improvement on the customer´s side. The theoretical part of this work is devoted to a value analysis and value management, and to the company´s outside communication within public relations. As to the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní