Bc. Ondřej FRUNC

Diplomová práce

"Čeští Němci", jako cizinci ve vlastní zemi.

"Czech Germans", Foreigners in Their Own Land.
Anotace:
V této práci se věnuji tématu česko-německých vztahů a to především oblasti souţití německé národnostní menšiny s českou majoritou. Pokusil jsem se provést komparaci ?obecně uznávaného? pohledu české majority (analýzou základní dostupné historické a etnografické literatury), s pohledem samotných příslušníků německé národnostní menšiny (respondentů mého kvalitativního výzkumu).Oba výklady se shodují …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the Czech-German relationship, especially the area of the coexistence of the German national minority with the Czech majority. I have attempted to present a comparison of the ?commonly acknowledged? view of the Czech majority (by realizing an analysis of accessible historical and ethnographic literature) with the view of the members of the minority themselves (respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRUNC, Ondřej. "Čeští Němci", jako cizinci ve vlastní zemi.. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma