Mgr. Vratislav Polka

Master's thesis

Veřejnoprávní a soukromoprávní prostředky vymáhání antimonopolního práva

Public and Private Enforcement of Competition Law
Abstract:
Práce pojednává o soukromoprávním a veřejnoprávním vymáhání antimonopolního práva. Vymezuje cíl a důvod vzniku soutěžních pravidel. Stručně popisuje současnou právní úpravu systémů vymáhání v České republice, EU a Spojených Státech. Práce se snaží porovnat oba systémy vymáhání a poukázat na jejich klady a zápory. Důraz je kladen zejména na problematiku soukromoprávního vymáhání, jeho praktické využití …more
Abstract:
This work describes the state of competition law in Czech republic, European Union and United States. It aims to the public and especially private enforcement of competition law, analyzes both systems and shows it´s strong and weak parts. Finaly it outlines the possible way of future competition enforcement evolution.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2009
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta