Miroslav FIALA

Bakalářská práce

Digitální video a možnosti jeho úpravy pomocí volně šiřitelných programů

Digital video and possibility of its editing with freeware programs
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zamyslet se nad možnostmi úpravy digitálního videa pomocí vybraných freeware grafických programů. Teoretická část bakalářské práce obsahuje základní informace z oblastí úzce související s digitálním videem a digitalizací celkově. Je zde věnována pozornost základním pojmům a veličinám této problematiky, včetně odvětví kodeků, formátů videa a kontejnerů. Praktická část obsahuje …více
Abstract:
The aim of bachelor's thesis was to think about the possibilities of editing digital video using selected freeware programs. The theoretical part of the thesis contains the basic information of the areas closely related to digital video and digitalization. Attention is paid to the basic characteristics and features of this branch like codecs, video formats and containers. The practical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Miroslav. Digitální video a možnosti jeho úpravy pomocí volně šiřitelných programů. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.