Miroslav FIALA

Bachelor's thesis

Digitální video a možnosti jeho úpravy pomocí volně šiřitelných programů

Digital video and possibility of its editing with freeware programs
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo zamyslet se nad možnostmi úpravy digitálního videa pomocí vybraných freeware grafických programů. Teoretická část bakalářské práce obsahuje základní informace z oblastí úzce související s digitálním videem a digitalizací celkově. Je zde věnována pozornost základním pojmům a veličinám této problematiky, včetně odvětví kodeků, formátů videa a kontejnerů. Praktická část obsahuje …more
Abstract:
The aim of bachelor's thesis was to think about the possibilities of editing digital video using selected freeware programs. The theoretical part of the thesis contains the basic information of the areas closely related to digital video and digitalization. Attention is paid to the basic characteristics and features of this branch like codecs, video formats and containers. The practical part contains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIALA, Miroslav. Digitální video a možnosti jeho úpravy pomocí volně šiřitelných programů. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses mp3nuw mp3nuw/2
24/4/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.