Bc. Alice Luňáková

Bakalářská práce

The History of the Czech Immigration to Texas in the Nineteenth Century

The History of the Czech Immigration to Texas in the Nineteenth Century
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o historii české imigrace do Texasu v devatenáctém století. V prvních dvou kapitolách se práce zabývá obecnými pojmy kultura a imigrace a objasňuje termíny asimilace, subkultura, identita, národnost a etnicita, jež jsou významnou měrou spjaty s jevem, kdy si imigranti udržují svou původní kulturu v novém prostředí. Další kapitola nastiňuje situaci v Evropě a v Českých zemích …více
Abstract:
This thesis discusses the history of the Czech immigration to Texas in the nineteenth century. In the first two chapters, the thesis deals with the general concepts of culture and immigration and explains the terms assimilation, subculture, identity, nationality and ethnicity, which are significant factors that can be associated with the phenomenon of maintaining an immigrants cultural origins in a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta