Marek Hoférek

Diplomová práce

Ocenění společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.

Business Valuation of Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je ocenění společnosti Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. k 1.1.2019. Ocenění je provedeno na základě dvou zvolených kategorií hodnoty, tržní a investiční hodnoty. V první části práce je autorem vymezeno metodologické a teoretické ukotvení kategorií hodnoty. V této části je téže definován teoretický kupující pro investiční hodnotu. Druhá část práce se zabývá představením oceňované …více
Abstract:
Aim of the thesis is valuation of the company Léčebné lázně Mariánské lázně a.s. as of 1st January 2019. The valuation is based on two selected categories of value, market and investment value. In the first part the author defines methodological and theoretical background of the categories of value. This part also defines the theoretical buyer for the investment value purposes. The second part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Krabec
  • Oponent: Matyáš Kodl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79085