Eva JEŘÁBKOVÁ

Bakalářská práce

Dějiny starověké knižní kultury na příkladu Egypta, Číny, Mezopotámie a antického světa

History of ancient literary culture on the example of Egypt, China, Mesopotamia and ancient world
Anotace:
Práce sleduje historii dějin starověké knižní kultury Egypta, Číny, Mezopotámie a antického světa. Součástí práce je i metodická část, která zahrnuje analýzu školních vzdělávacích programů vybraných plzeňských základních škol. V závěru jsou uvedeny návrhy na zlepšení a na možný pracovní list.
Abstract:
This work is following the history of ancient literary culture of Egypt, China, Mesopotamia and the whole ancient world. There is a methodical section as a part of this work, which contains the analysis of school education programs, chosen from Pilsen elementary schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEŘÁBKOVÁ, Eva. Dějiny starověké knižní kultury na příkladu Egypta, Číny, Mezopotámie a antického světa. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Historická studia / Historie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma