Jitka Kyliánová

Bakalářská práce

Efektivní vedení týmu na základě psychologické charakteristiky jeho členů

Anotace:
Cílem práce je zanalyzovat a posoudit předpoklad zaměstnanců pro výkon pracovní pozice a zvolit vhodný způsob řízení lidských zdrojů prostřednictvím rozvojových plánů. Na základě popisu pracovního místa jsou identifikovány hlavní potřebné vlastnosti, dovednosti a schopnosti členů týmu. Následně je vytvořen model optimálního týmu a otestován reálný tým pomocí testu týmových rolí a testu MBTI. Díky …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse and assess the assumption of employees for the performance of the job position and to choose a suitable way of human resources management through development plans. Based on the job description, the main necessary characteristics, skills and abilities of the team members are identified. Subsequently, a model of the optimal team is created, and the real team is tested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku