Bc. Branislav Potocký

Diplomová práce

Aproximace funkcí

Approximation of functions
Abstract:
This thesis deals with the best approximation problem. Firstly, a general idea of approximation on normed linear spaces is introduced. In the second chapter, a problem of linear and Chebyshev approximation is considered. The theory of polynomial Chebyshev approximation of real-valued continuous functions is introduced in the third chapter. The fourth chapter deals with a relation between Chebyshev …více
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme problému nejlepší aproximace. V první kapitole představujeme obecný pojem nejlepší aproximace na normovaných lineárních prostorech. Ve druhé kapitole se zabýváme problémem lineární aproximace a aproximace v Čebyševově zmysle. V návaznosti na druhou kapitolu je ve třetí představen koncept Čebyševových aproximací spojitých funkcí na reálném intervalu. Čtvrtá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematické modelování a numerické metody