Bc. Jana Hofmanová

Bakalářská práce

Poruchy autistického spektra a výživa

Autistic Spectrum Disorders and Nutrition
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra (PAS) a výživy. Teoretická část přináší stručné shrnutí dosavadního poznání poruch autistického spektra a přehled poznatků o specifikách výživy těchto osob. Nastiňuje různorodou škálu faktorů a nutričních problémů ovlivňujících jejich výživový stav. Zvažuje také možnot terapie daného typu poruch prostřednictvím výživy, alternativních …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the issue of autism spectrum disorders (ASD) and nutrition. Theoretical part brings a brief summary of current knowledge of these disorders and an overview of nutritional specifics of these persons. It outlines a diverse range of factors and nutritional issues that affects their nutritional status. It also considers the possibility of their therapy through nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Suchodolová
  • Oponent: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta