Bc. Jana Hofmanová

Bachelor's thesis

Poruchy autistického spektra a výživa

Autistic Spectrum Disorders and Nutrition
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra (PAS) a výživy. Teoretická část přináší stručné shrnutí dosavadního poznání poruch autistického spektra a přehled poznatků o specifikách výživy těchto osob. Nastiňuje různorodou škálu faktorů a nutričních problémů ovlivňujících jejich výživový stav. Zvažuje také možnot terapie daného typu poruch prostřednictvím výživy, alternativních …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the issue of autism spectrum disorders (ASD) and nutrition. Theoretical part brings a brief summary of current knowledge of these disorders and an overview of nutritional specifics of these persons. It outlines a diverse range of factors and nutritional issues that affects their nutritional status. It also considers the possibility of their therapy through nutrition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Veronika Suchodolová
  • Reader: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta