Theses 

Poruchy autistického spektra a výživa – Bc. Jana Hofmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Hofmanová

Bachelor's thesis

Poruchy autistického spektra a výživa

Autistic Spectrum Disorders and Nutrition

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra (PAS) a výživy. Teoretická část přináší stručné shrnutí dosavadního poznání poruch autistického spektra a přehled poznatků o specifikách výživy těchto osob. Nastiňuje různorodou škálu faktorů a nutričních problémů ovlivňujících jejich výživový stav. Zvažuje také možnot terapie daného typu poruch prostřednictvím výživy, alternativních dietních režimů, či doplňků stravy. Praktická část práce prezentuje čtyři kazuistiky osob s PAS a jejich následnou evaluaci na základě získaného třídenního záznamu stravy.

Abstract: This bachelor's thesis deals with the issue of autism spectrum disorders (ASD) and nutrition. Theoretical part brings a brief summary of current knowledge of these disorders and an overview of nutritional specifics of these persons. It outlines a diverse range of factors and nutritional issues that affects their nutritional status. It also considers the possibility of their therapy through nutrition, alternative dietary regimes, or dietary supplements. Practical part presents four case reports of people with ASD and their subsequent evaluation based on three day diet record.

Kľúčové slová: poruchy autistického spektra (PAS), výživa, dieta, GFCF dieta, alternativní terapie, vybíravost autism spectrum disorders (ASD), nutrition, diet, GFCF diet, alternative therapy, food selectivity

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Veronika Suchodolová
  • Oponent: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 16:07, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz