Kryštof Kouřil

Bachelor's thesis

Dopad řecké dluhové krize na řecko-německé vztahy v průběhu měnové krize v Eurozóně

Effects of the Greek debt crisis on Greek-German relations during the European debt crisis
Abstract:
Tato práce se věnuje bilaterálním vztahům Řecka a Německa na pozadí dluhové krize v Eurozóně. Práce se dělí na dvě části. V první části jsou nastíněny teoretické modely, na jejichž základě jsou v části druhé zkoumány jednotlivé události a jejich vliv na vztahy obou zemí. Důrazný pohled je věnován na vliv deficitu či přebytku běžného účtu platební bilance na postavení zemí v dlužnicko-věřitelském vztahu …more
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is analysis of bilateral relations of Greece and Germany during the European debt crisis. The thesis is divided into two parts. The first of which is focused on theoretical models that serve as a framework for the second part of the work, which uses the Framework to view different events and its impact on the bilateral relations of both countries. Special focus of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií