Kryštof Kouřil

Bakalářská práce

Dopad řecké dluhové krize na řecko-německé vztahy v průběhu měnové krize v Eurozóně

Effects of the Greek debt crisis on Greek-German relations during the European debt crisis
Anotace:
Tato práce se věnuje bilaterálním vztahům Řecka a Německa na pozadí dluhové krize v Eurozóně. Práce se dělí na dvě části. V první části jsou nastíněny teoretické modely, na jejichž základě jsou v části druhé zkoumány jednotlivé události a jejich vliv na vztahy obou zemí. Důrazný pohled je věnován na vliv deficitu či přebytku běžného účtu platební bilance na postavení zemí v dlužnicko-věřitelském vztahu …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is analysis of bilateral relations of Greece and Germany during the European debt crisis. The thesis is divided into two parts. The first of which is focused on theoretical models that serve as a framework for the second part of the work, which uses the Framework to view different events and its impact on the bilateral relations of both countries. Special focus of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy