Roman Hučík

Bakalářská práce

Srovnání variant provádění střešních krytin pro šikmé střechy - použití těžkých a lehkých krytin

Comparison of implementation options of roofing materials for pitched roofs - the use of heavy and light coverings
Anotace:
Tato práce popisuje novostavbu bytového domu a rozdíly mezi těžkou a lehkou střešní krytinou. Tento dům se nachází v zastavěné části města Havířov. Objekt je částečně podsklepený, třípatrový s šikmou střechou se sklonem 30°. V Domě se bude nacházet výtah. Stavba je tvořena nepravidelným půdorysem, složeným ze dvou obdélníku do tvaru L. V podzemním patře se nachází garáž, sklady, prádelna a kotelna …více
Abstract:
This work describes lately erected building block of flats and difference among heavy and light roofing. This building with glory in blank outskirts city Havirov. Object is in part cellarage, of three-palatal with oblique pitched roof 30°. Withindoors with will glory in abstract. Construction is creation irregular ground plan, compound from two box into recontouring L. V underground palates with glory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Ševčíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb