Bc. Gabriela Bednářová

Bakalářská práce

Epigrafické památky Kunštátska do roku 1900

Epigraphic Monuments of Kunštátsko until 1900
Anotace:
Bakalářská diplomová práce si klade za cíl zpřístupnění epigrafických památek Kunštátska do roku 1900. Katalog zpřístupňuje 79 památek v českém, německém a latinském jazyce a jeho velkou část tvoří epigrafické památky Státního zámku Kunštát. Katalog obsahuje základní informace o památce, nositeli, písmu a přepis textu. Obce Kunštátska jsou v katalogu řazeny abecedně, nápisy jsou v rámci obcí řazeny …více
Abstract:
The Bachelor diploma thesis aims to make available the epigraphic monuments of Kunštátsko until 1900. The catalog offers 79 monuments in the Czech, German and Latin language and its major part consists of the epigrafic monuments of the State Chateau Kunštát. The catalog contains basic information about the monument, the bearer, font and text transcripts. The municipalities of Kunštátsko are listed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví