Theses 

Veľká Británia ako geopolitický aktér zachovania rovnováhy síl v medzinárodných vzťahoch – Mgr. Mária Vihoňská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Mgr. Mária Vihoňská

Diplomová práce

Veľká Británia ako geopolitický aktér zachovania rovnováhy síl v medzinárodných vzťahoch

Great Britain as a geopolitical actor maintaining the balance of power in international relations

Abstract: Master thesis deals with the geopolitical role and action of Great Britain after the World War. In the past, Great Britain used to be a key player and maintained the balance of power in international relations by using diplomacy. After the World War it had been ranked among the top three players in international politics. This work tries to determine in what terms the United Kingdom is an independent geopolitical actor in the selected geopolitical cases (nuclear power, the Suez crisis, the Falklands, Kosovo, Afghanistan, Iraq). Based on the analysis of specific relationships (between Great Britain and USA), the work identifies what are the possibilities and limits of its foreign policy. Finally, the thesis tries to predict probable direction of the British policy.

Abstract: Magisterská práca sa zaoberá úlohou a geopolitickým pôsobením Veľkej Británie po 2. svetovej vojne. V minulosti bola kľúčovým hráčom a udržiavala rovnováhu síl v medzinárodných vzťahoch pomocou diplomacie. Po skončení 2. svetovej vojny patrila medzi troch najvýznamnejších aktérov medzinárodnej politiky. Predkladaná práca sa snaží určiť do akej miery je Veľká Británia samostatným geopolitickým aktérom na základe vybraných geopolitických prípadov (jadrová mocnosť, Suezská kríza, Falklandy, Kosovo, Afganistan, Irak). Na základe analýzy zvláštnych vzťahov (medzi Veľkou Britániou a USA) zisťuje aké sú možnosti a limity jej zahraničnej politiky. Práca sa na záver pokúsi predvídať pravdepodobný budúci scenár smerovania britskej politiky.

Klíčová slova: Afganistan, Falklandy, geopolitický aktér, Irak, jadrová mocnosť, Kosovo, Suezská kríza, Veľká Británia, zvláštny vzťah. Afghanistan, Falkland Islands, geopolitical actor, Great Britain, Iraq, nuclear power, Suez crisis, special relationship

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz