Magdaléna Kašparová

Bakalářská práce

Nízkosacharidová strava v léčbě vybraných onemocnění

Low-carbohydrate Diet in the Treatment of Selected Diseases
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje základní informace o nízkosacharidové stravě a jejím vlivu na lidské zdraví. Popisuje tuto stravu jako alternativní léčbu mnoha chorob. Zaměřuje se na problematiku nedostatečného příjmu pro tělo důležitých živin. Závěr práce poukazuje na výhody a nevýhody tohoto typu stravování.
Abstract:
Bachelor thesis contains basic information about the low-carbohydrate diet and its impact on human's health. It describes this type of diet as an alternative treatment for many diseases. It focused on the issue of inadequate intake of nutritions, which are important for the body. The conclusion of the thesis pointed out the advantages and disadvantages of this type of feeding.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Katarína Svrčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašparová, Magdaléna. Nízkosacharidová strava v léčbě vybraných onemocnění. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.