Bc. Šárka Gregorková

Master's thesis

Marketing vybraných farmaceutických produktů - případová studie na základě osobní empirie obchodního reprezentanta

Marketing of chosen pharmaceutical products - case study on the base of personal empirie of sales representative
Abstract:
Cílem této práce je ukázat na případové studii marketingu specifického produktového portfolia - vybraných farmaceutických produktů - na specifiky, které v této souvislosti platí pro jejich marketingovou komunikaci, resp. marketingový komunikační mix, především z hlediska profese obchodního medicínského reprezentanta (dále jen MR) – obchodníka s léky na předpis. Vychází přitom z teoretického oborového …more
Abstract:
The aim of this work is to show on a case study of marketing of a specific product portfolio - certain pharmaceutical products – the special characteristics which are used for their marketing communication or more precisely marketing communication mix, mainly from the point of view of a business medical representative (MR) – a tradesman with drugs available only on prescription. The work is based on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní