Mgr. Karolína Zoufalová

Bakalářská práce

Signální dráhy v metastazování nádorů prsu a jejich studium s využitím cílené proteomiky

Signaling pathways in breast cancer metastasis and their investigation using targeted proteomics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými signálními drahami ovlivňující metastatický proces u karcinomu prsu. Jejich studium je důležité pro rozvoj cílené terapie. Jedná se o signální dráhy transformujícího růstového faktoru-β (TGF-β), mitogenem aktivovaných proteinkináz (MAPK), „wingless/integrated“ (Wnt), Notch a cadherin-catenin signalizaci. Teoretická část popisuje jednotlivé signalizace a zabývá …více
Abstract:
This thesis focuses on selected signaling pathways attecting the metastatic process in breast cancer. Their study is important for the development of targeted therapies. These signaling pathways are transforming growth factor-β (TGF-β), mitogen-activated protein kinase (MAPK), wingless/integrated (Wnt), Notch and cadherin-catenin signaling. Theoretical part describes the individual signalings and highlights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie