Petra BARTOŠÍKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost dítěte v kontextu rodiny

Physical fitness of the child in the context of the family
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit souvislost mezi životním stylem rodin a zdravotně orientovanou zdatností dětí školního věku a adolescentů. Metodika: Životní styl rodin byl zjišťován prostřednictvím dotazníku týkajícího se výživy a pohybové aktivity v rodině ? FEAHQ-R (Revised Family Eating and Activity Habits Questionnaire). Zdravotně orientovaná zdatnost dětí se vyhodnocovala pomocí antropometrických …více
Abstract:
Objective: The aim of this thesis was to determine the relationship between the families' lifestyle and health-related fitness of school-age children and adolescents. Methodology: Lifestyle of the families was examined through the questionnaire related to nutrition and physical activity of the family ? FEAHQ-R (Revised Family Eating and Activity Habits Questionnaire). Health-related fitness of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠÍKOVÁ, Petra. Tělesná zdatnost dítěte v kontextu rodiny. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta