Hana Škvrnová

Bakalářská práce

Akutní stavy v onkologii, odlišnosti v přístupu k onkologicky nemocným

acute conditions in Oncology, differences in access to oncology.
Anotace:
Jedná se o teoreticko ? praktickou práci. V teoretické části se vysvětlují základní pojmy, které souvisí s onkologií. Dále se v práci zmiňuji také o prevenci a vyšetřovací metody, akutními stavy, které se objevující se při terapii a odlišnostmi vyskytující u onkologicky nemocných. V praktické části se zabývám třemi pacienty s onkologickou diagnózou. Pacienti mají různou diagnózu. Zaměřila jsem se na …více
Abstract:
This is a theoretical - practical work.The theoretical part explains the basic concepts related to oncology . Further insight into the work on the prevention and investigation methods , acute conditions that are emerging during therapy and differences occurring in oncological patients. In the practical part deals with the three patients with a diagnosis of cancer . Patients have a different diagnosis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škvrnová, Hana. Akutní stavy v onkologii, odlišnosti v přístupu k onkologicky nemocným. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář