Bc. Jana Vrbňáková

Bakalářská práce

Cvičení a výživa dětí a dospívajících

Anotace:
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku živin, vitaminů, minerálů, vody a jejich potřeby v období dětství a dospívání. Praktická část zjišťuje výživové zvyklosti dospívajících a úroveň jejich pohybové aktivity.
Abstract:
Theoretical part of bachelor work is focused on charakteristic of nutrients, vitamins, minerals, water and its need in period of childhood and adolescence. Practical part of bachelor work probes nutritions ways and level physical activity of adolescents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu