Michaela JELÍNKOVÁ

Diplomová práce

Výkonová motivace a sebepojetí školní úspěšnosti u žáků základní školy

Achievement motivation and self-perception of successfulness of primary school students
Anotace:
Předmětem našeho zájmu je nahlédnutí do problematiky výkonové motivace a sebepojetí školní úspěšnosti. Blíţe jsme se zaměřili na zjištění vztahu mezi jednotlivými výkonovými potřebami (potřeba dosaţení úspěšného výkonu a potřeba vyhnout se neúspěchu) a sebepojetím školní úspěšnosti. Výzkum proběhl u výběrového souboru 152 ţáků 6. tříd základních škol. Vycházíme především z modelu výkonové motivace …více
Abstract:
This paper explores achievement motivation and school successfulness self-perception. The focus was on finding a relationship between different kinds of achievement motives, namely the motive to approach success and the motive to avoid silure, and on school successfulness self-perception. Research was conducted on a sample of 152 students in 6th grade elementary school classes. It was based on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2011
Zveřejnit od: 8. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNKOVÁ, Michaela. Výkonová motivace a sebepojetí školní úspěšnosti u žáků základní školy. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 8. 12. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mpsa5g mpsa5g/2
8. 12. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
8. 12. 2011
Marklová, E.
9. 12. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.