Bc. Diana Bátrlová

Diplomová práce

Sériový bootloader pro mikrokontrolér S32K144

A Serial Bootloader for an S32K144 Microcontroller
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout a vytvořit programové vybavení pro sériový bootloa-der k mikrokontroléru S32K144. Mikrokontrolér se nachází na vývojové desce S32K144EVB, která se připojuje k počítači pomocí microUSB kabelu. K přenosu dat bude využíván univerzální asynchronní přijímač-vysílač a data budou posílána přes terminál. Výsledná funkčnost bootloaderu je schopnost naprogramovat jinou aplikaci …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to design and create software for serial bootloader for S32K144 microcontroller. The microcontroller is located on the S32K144EVB evaluation board, which connects to the computer using a microUSB cable. A universal asynchronous receiver-transmitter will be used for data transmission and the data will be sent through the terminal. The ultimate bootloader functionality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bátrlová, Diana. Sériový bootloader pro mikrokontrolér S32K144. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.