Bc. Yuliya Baraboshko

Bakalářská práce

Istoričeskoje razvitije i sovremennaja situacija industrii turizma v Respublike Kazachstan

Historical development and current situation of tourism industry in the Republic of Kazakhstan
Abstract:
Bachelor thesis named "Historical development and current situation of tourism industry in the Republic of Kazakhstan" is focused on exploring the sphere of tourism in this country. In the first chapter of the thesis are described historical stages of tourism development before and after gaining state independence. The second chapter gives overall information about the most attractive and interesting …více
Abstract:
Bakalářská diplomová práce na téma "Istoričeskoje razvitije i sovremennaja situacija industrii turizma v Respublike Kazachstan" je zaměřena na zkoumání sféry turismu v této zemi. V první kapitole dané práce jsou popsány historické etapy rozvoje cestovního ruchu před a po získání státní nezávislosti. Druhá kapitola práce podává celkovou informaci o nejatraktivnějších a nejzajímavějších turistických …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta