Bc. Filip Ondrušek

Bakalářská práce

Inovace sestavy galvanického článku aplikací principů bipolární elektrochemie

Innovation of the galvanic cell set-up using principles of bipolar electrochemistry
Abstract:
In this bachelor's thesis, I was involved in the construction and characterization of an upgraded galvanic cell assembly with bipolar electrodes. The new design should achieve a higher output voltage Eout than a single galvanic cell. In the theoretical part, I will explain several electrochemical phenomena. In the second part of the theory, the phenomenon of galvanic short circuit (GSC) will be described …více
Abstract:
V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem a charakterizací modernizované galvanické sestavy článků s bipolárními elektrodami. Nový design by měl dosáhnout vyššího výstupního napětí (Eout) než samostatný galvanický článek. V teoretické části bude popsáno několik elektrochemických jevů. Ve druhé části teorie se dozvídáme o fenoménu galvanického elektrolytového zkratu (z galvanického zkratu, GSC …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Věžník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta