Theses 

Svalové synergie nohy pri chôdzi u profesionálnych baletných tanečníkov – Soňa RADOŠOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Soňa RADOŠOVSKÁ

Diplomová práce

Svalové synergie nohy pri chôdzi u profesionálnych baletných tanečníkov

Muscular synergy of foot by gait of professional ballet dancers

Anotace: Táto diplomová práca sa zaoberala objektivizovaním špecifík v prevedení chôdze baletných tanečníkov, na základe hodnotenia svalovej aktivity vybraných svalov a zároveň určovaním vplyvu rehabilitačnej terapie, na prevedenie chôdze baletných tanečníkov. Teoretická časť práce obsahovala poznatky o krokovom cykle a svalovej aktivite počas neho, neurofyziológiu riadenia pohybu a základný vhľad do baletnej terminológie, baletných pohybov a vo väčšej miere poznatky o vplyve baletu na muskuloskeletálny systém.

Abstract: The aim of this diploma thesis was to determine features in gait of ballet dancers based on muscular activity of particular muscles and to observe influence of physiotherapy on gait of ballet dancers. The theoretical part of the thesis gathers gait cycle understanding and muscular activity during gait, neurophysiology of locomotor control, basic induction to ballet terminology and ballet movements and bright knowledge of ballet dancing influence on musculosceletal system.

Klíčová slova: balet, noha, krokový cyklus, povrchová elektromyografia, fyzioterapia

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Procházková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

RADOŠOVSKÁ, Soňa. Svalové synergie nohy pri chôdzi u profesionálnych baletných tanečníkov. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 01:20, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz