Michal Mokroš

Bakalářská práce

Automate issue tagging and categorization using machine learning techniques

Automate issue tagging and categorization using machine learning techniques
Anotace:
Cieľom tejto práce je automatizovať kategorizáciu softvérových issue pomocou supervised techník strojového učenia. Počas tohto procesu sú vyhodnocované rôzne algoritmy pre textovú klasifikáciu sotvérových issue. Je naimplementovaná aplikácia na automatizáciu kategorizácie issue uložených na GitHube, a na analýzu klasifikátorov vytvorených z týchto issue.
Abstract:
The objective of this thesis is to automate the categorization of software issues using supervised machine learning techniques. During this process, different algorithms are evaluated for the text classification of software issues. The application is implemented to automate the categorization of issues stored on GitHub and to analyze classifiers created from these issues.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Stanislav Chren

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika