Bc. Pascal Nweze

Diplomová práce

Influence of competitive environment on business strategy and operation

Influence of competitive environment on business strategy and operation
Anotace:
Studie empiricky zkoumala vliv konkurenčního prostředí na obchodní strategii a provoz pomocí Dangote Cement Plc jako případové studie. Konkrétně zkoumala, jak konkurence ovlivňuje růst společností a průmyslových odvětví; zkoumala také obchodní strategie, které se používají k dosažení konkurenční výhody v konkurenčním obchodním prostředí. Zjistila role nákladového vedení a diferenciace v podnikání. …více
Abstract:
The study empirically investigated the influence of a competitive environment on business strategy and operation using Dangote Cement Plc as a case study. Specifically, it investigated how Competition influences growth in companies and industries; it also examined business strategies that are used to achieve competitive advantage in a competitive business environment. It found out the roles of cost …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Herbert Heissler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Economics and Management

Práce na příbuzné téma