Jakub MIKULENKA

Bakalářská práce

Mravnostní trestné činy a jejich důsledky

Moral criminal acts and theirs consequences
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou mravnostních trestných činů, částečně popisuje historický vývoj mravnostní kriminality již od starověku. V souvislosti s mravnostní kriminalitou jsou vymezeny nejzákladnější pojmy používané v této práci. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, ve kterých se postupně hovoří o mravnostních trestných činech v obecné rovině, o historickém vývoji této problematiky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with crimes against morality, part describes the historical evolution of morality crimes since antiquity. In connection with the crime against morality defined basic terms used in this work. The work is divided into five main chapters, which gradually talk about crimes against morality in general, the historical development of the issues and fundamental concepts in the morality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULENKA, Jakub. Mravnostní trestné činy a jejich důsledky. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta