Bc. Pavel Kašpar

Bakalářská práce

Vysokorychlostní železniční doprava v Evropě

High-speed railway transport in Europe
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj vysokorychlostní železniční dopravy v Evropě, její geografickou expanzi a dopady, dále na studium nových tratí a návrhy vlastních alternativ. Teoretická část se věnuje zpracování literatury, jež se vztahuje k danému tématu. V empirické části pak analyzuje současné možnosti prostorové expanze s ohledem na mezinárodní trasy. Dále práce obsahuje návrh sítě vysokorychlostních …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the development of high-speed rail transport in Europe, its geographical expansion and impacts, studies of new railway lines and design of their own alternatives. The theoretical part deals with the review of literature which is related to the topic. In the empirical part the possibilities of present spatial expansion are analyzed, considering the international routes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Nedvědová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie